Tượng Voi Bằng Đá - VD04 - Điêu Khắc Bảo Vương

Tượng Voi Bằng Đá – VD04

Voi là biểu tượng văn hóa và sự giàu sang sung túc. Vì vậy có thể thấy hình tượng voi là đặc trưng của sức mạnh về quyền lực và vật chất. Nên linh vật này được thờ phụng cho đến ngày nay.

error: Content is protected !!
Chat Facebook
Gọi điện ngay