Tượng Tỳ Hưu Bằng Đá - TH23 - Điêu Khắc Bảo Vương

Tượng Tỳ Hưu Bằng Đá – TH23

Tỳ hưu ( hay còn gọi là kỳ hưu) là một trong ba loài thần thú xuất hiện trong văn hóa. Trải qua hàng trăm năm, tỳ hưu đã xuất hiện trong nhiều gia đình và được nhiều người xem là một vật may mắn giúp chiêu tài, cầu phúc.

error: Content is protected !!
Chat Facebook
Gọi điện ngay