Tượng Kỳ Lân Bằng Đá - KLD17 - Điêu Khắc Bảo Vương

Tượng Kỳ Lân Bằng Đá – KLD17

Kỳ Lân là một trong tứ linh Long – Lân – Quy – Phụng, đó chính là 4 linh vật cao quý mang sức mạnh phi thường tượng trưng cho sức mạnh của đất trời.

error: Content is protected !!
Chat Facebook
Gọi điện ngay