Tượng Phật Thích Ca - Điêu Khắc Bảo Vương

Showing 1–50 of 62 results

Cơ Sở Điêu Khắc Mỹ Nghệ Bảo Vương là địa chỉ thỉnh (mua) tượng Phật Thích Ca bằng đá tự nhiên, nguyên khối uy tín, chất lượng. Các tác phẩm tượng tại Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Bảo Vương được quý Sư Thầy, Sư Cô, Phật Tử đánh giá là đẹp trang nghiêm, thần thái và thể hiện được dung mạo của Đức Phật. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều tác phẩm tượng Phật Bổn Sư như tượng Phật Thích Ca đứng, ngồi thiền, ấn địa xúc, tượng nằm, niết bàn… Các kích thước phổ biến đã tôn tạo thường từ 1m – 1,5m – 1,8m – 2m – 2,2m – 2,5m – 3m – 4m – 7m – 12 mét.

 

error: Content is protected !!
Chat Facebook
Gọi điện ngay